HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo

Uppsala län

Information

I Östhammar finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo i Uppsala län. Östhammar är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1964-06-23 så har HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo varit registrerat och sedan 2006-08-24 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo och det finns fler företag som är det i Östhammar.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Andersson, Kerstin Birgitta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundstedt, Hans Roland som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfström, Nils Olof som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordlund, Erik Sivert som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderhäll, Kjell Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerlöf, Seidy Kristina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotEdin, Axel Folke som är född 1934 och har titeln Suppleant, Ekström, Nils Erik som är född 1928 och har titeln Suppleant, Johansson, Ingrid Elisabet som är född 1943 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Löfström, Nils Olof -Söderhäll, Kjell Olof -Åkerlöf, Seidy Kristina .

HSB Bostadsrättsförening 153 Svalan i Gimo har 717600-4807 som sitt organisationsnummer.