Bostadsrättsföreningen Carlsberg

Uppsala län

Information

717600-3643 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Carlsberg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Carlsberg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Östhammar som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Carlsberg finns i.

Bostadsrättsföreningen Carlsberg har varit registrerat sedan 1961-02-22 och det finns flera bolag i Uppsala län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Carlsberg så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1991-01-01.

Bostadsrättsföreningen Carlsberg är och det finns flera bolag i Östhammar som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Carlsberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Carlsberg så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Centrumv. 7, 747 31, Alunda

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Carlsberg och det är Kritz, Bo Georg Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyman, Jessika Heléne som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Synneborn, Per Gösta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Sylvia Gunilla som är född 1947 och har titeln Suppleant, Zackrisson, Niklas Lars Krister som är född 1966 och har titeln Suppleant,