Bostadsrättsföreningen Gammelbyn

Uppsala län

Information

I Östhammar finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Gammelbyn. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Gammelbyn i Uppsala län. Östhammar är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1990-02-05 så har Bostadsrättsföreningen Gammelbyn varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Gammelbyn och det finns fler företag som är det i Östhammar.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Gammelbyn så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Gammelbyn så kan ni göra det på 0173-21250.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Gunnarsson, Leif Daniel som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Häggkvist, Karl Roger som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Masman, Sam Fredrik som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Roxengård, Ann-Christine Marianne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Björn, Mikael Bertil som är född 1984 och har titeln Suppleant, Myrland, Eva Anne-Christine som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Masman, Sam Fredrik -Roxengård, Ann-Christine Marianne .

Bostadsrättsföreningen Gammelbyn har 716422-3880 som sitt organisationsnummer.