HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar

Uppsala län

Information

714400-2503 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Östhammar som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar finns i.

HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar har varit registrerat sedan 1965-09-20 och det finns flera företag i Uppsala län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1996-01-01.

HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar är och det finns flera bolag i Östhammar som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Edin, Axel Folke -Engberg, Tord Robert -Hörnfeldt, Kristina Maria -Åsbrink, Karl Johan Evertsson

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar så kan ni göra det på telefon genom 0173-21940 eller genom brev på följande adress:
Prästg. 15 K, 742 31, Östhammar

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening 351 Ettan i Östhammar och det är Edin, Axel Folke som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Engberg, Tord Robert som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Kjell Björne Greger som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörnfeldt, Kristina Maria som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Åsbrink, Karl Johan Evertsson som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundstedt, Hans Roland som är född 1943 och har titeln SuppleantMalmsten, Bo Per Anders som är född 1970 och har titeln Suppleant, Wallentin, Kerstin Ingeborg som är född 1945 och har titeln Suppleant,