Bostadsrättsföreningen Garvaren

Uppsala län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Östhammar och Bostadsrättsföreningen Garvaren är ett av dem. Uppsala län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Garvaren är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Garvaren är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Garvaren är ett Bostadsrättsförening och skapades 1958-11-15. Det finns flera olika företag i Uppsala län som är ett stort län. Östhammar där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Garvaren ska trivas.

I Östhammar så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Garvaren inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Garvaren och det finns flera företag som är det idag i Östhammar.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Garvaren så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hellström, Asta Linnéa -Sjöberg, Stig Rune.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Garvaren är Hellström, Asta Linnéa som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bernt Oskar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Meldgaard, Håkan Finn Irgens som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Stig Rune som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Tagerud, Gerd Elisabet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Helander, Jonas Lennart Melitz som är född 1984 och har titeln SuppleantHellbom Lopez, Ingrid Birgitta som är född 1946 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Garvaren har 714400-0382 som sitt organisationsnummer.