Bostadsrättsföreningen Draggen

Uppsala län

Information

I Östhammar finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Draggen. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Draggen i Uppsala län. Östhammar är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1951-12-01 så har Bostadsrättsföreningen Draggen varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Draggen och det finns fler bolag som är det i Östhammar.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Draggen så kan man gör det genom att posta ett brev till Västerbyn 3215, 742 97, Gräsö. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Draggen så kan ni göra det på 0173-30753.

Föreningen har till ändamål att uppföra, besitta och förvalta bostadshus, beläget i kvarteret draggen nr 3-4, öregrund, för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter un- der nyttjanderätt för obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Karl Sture som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Vestlund, Jan Thomas som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Östlund, Britta Helena som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Bertilsson, Fred Anders Magnus som är född 1969 och har titeln Suppleant, Östlund, Henry Erik Göte som är född 1928 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Draggen har 714400-0168 som sitt organisationsnummer.